Objektif Testler Eğitimi

Türkiye’nin En İyi

Klinik Psikoloji Enstitüsü 2012 yılından beri yüzlerce psikolog ve psikoloji öğrencisine Objektif Testler Eğitimi vermiştir.  Aynı zamanda profesyonel olarak Mavi Martı Psikoloji’de mevcut testler danışanlara uygulanmaktadır. Uzun yıllarda kazanılan gerek eğitim gerek uygulama tecrübesi kazanılmıştır.

Objektif Test  Ne demektir.

Buradaki objektif kelimesinde amaç test sonuçları değerlendirilirken öznel yargılardan daha çok nesnel yargıların ön planda olmasıdır. Biraz daha açıklayacak olursak Objektif testlerde uygulayıcının teste müdahalesinin  sınırlı olmasıdır. Testin içersindeki sorular soruların sorulma tekniği ve zamanı cevapların değerlendirme kriterleri tamamen belli olan testlerdir. Testi iyi öğrenmiş tüm uygulayıcıların benzer cevaplar alacağı yaklaşık aynı puanlayacağı testlere Objektif Testler denilmektedir.

Klinik Psikoloji Enstitüsü’nde 14 adet Objektif Test Eğitimi verilmektedir.

 • MMPI
 • Draw A Person Testi
 • GooD Enough Harris Testi
 • Porteus Labirentleri Testi
 • Agte (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
 • Bender Gestalt Motor Algılama Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Gessel Gelişim Testi
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Cattell 2A Zeka Testi
 • Cattell 3A Zeka Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Yazımızın devamında bu testler ile ilgili daha detaylı bilgileri vereceğiz. Eğitim materyallerini de size resimlerle göstereceğiz. Hadi gelin bakalım bu testler teker teker ne işe yarar, neyi ölçer, bu testlerin uygulayıcısı olmak size ne katar ?

MMPI Minnesta Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)

Objektif  Testler Eğitiminin bir parçası olan MMPI eğitimi ile danışanın kişiliği hakkında bilgi edinmemizde bize yardımcı olacaktır. Klinik araştırmalar ve pratikte çok yaygın olarak kullanılmaktadır. MMPI testi Kişinin kendisinin “doğru”, “yanlış” ve “bilmiyorum” biçiminde yanıtladığı 566 sorudan oluşan objektif bir kişilik testidir. MMPI testi 16 yaş ve üzeri bireylerin kişilik analizini yapmak amacıyla kullanılan objektif bir kişilik testidir. MMPI testi özellikle zorlu görevlere seçilecek kişilere uygulanır. Örneğin pilotluk, askerlik gibi mesleklerin mülakat aşamalarından biri de MMPI testinin uygulanmasıdır.

MMPI Testi Yaptırmak için Mavi Martı Psikoloji‘ye Başvurabilirsiniz.

Draw A Person (Bir Adam çiz)

Aşağıdaki  resimde kurumumuzda verilen test uygulayıcı materyali yer almaktadır.

Orijinal ismiyle Draw A Person (Bir Adam Çiz Testi) özellikle resim, anlatım yoluyla gerçekleştirilen projektif bir testtir. Çocuğa bir insan çizmesi söylenir ve daha sonra yaptığı resim ile ilgili sohbet edilir.

Draw a Person Testi Resimleri öğelerin diziliş sırası, resmin cinsiyeti, resmin sayfa içindeki konumu, büyüklüğü, ağız, göz, kulak, el, ayak vb. unsurlar yorumlamada göz önünde bulundurulur. Draw a person testi yorumlaması yapılırken; çocuğun çizdiği insan figürlerinin çocuğun kendisi, kendi vücudu ile ilgili tutumunu yansıttığı düşünülmektedir.

Draw a Person Testi Yaptırmak için Mavi Martı Psikoloji‘ye Başvurabilirsiniz.

Objektif Testler Eğitimi içinde Yer alan Zeka testleri

 • Alexander Pratik Zeka Testi
 • Cattell 2A  Testi
 • Cattell 3A Testi

Alexander Pratik Zeka Testi

7-19 yaş arasındaki bireylerin entelektüel işlevsellik düzeylerini ve pratik analitik düşünebilme becerisini değerlendirmektir. Bireylerin pratik analitik düşünebilme becerisini değerlendirmek üzere yapılandırılmış olan Alexander Pratik Yetenek Testi, zorluk değeri gittikçe artan toplam 9 adet karttan oluşmaktadır. Burada bireyin kendisine verilen yönerge doğrultusunda tahta kutular içerisinde bulunan geometrik nesneler ile hedef olarak kullanılan karttaki deseni oluşturabilmesi beklenmektedir. Alexander Pratik Yetenek Testi ile bir anlamda bireylerin günlük hayatta karşılaştığı problemlerde analitik ve işlevsel düşünebilme becerisi değerlendirilir.

Cattell 2A ve Cattell 3A Testleri

Cattell 2A Testi

 Raymond B. Cattell tarafından “Culture Fair Intelligence Test” ismiyle geliştirilmiştir.  Bu test zekayı olabildiğince kültürden bağımsız olarak ölçmeye çalışmak için gelişitirilmiştir. Cattel 2a testi ile 7 yaş 3 ay ile 13 yaş 9 ay arasındaki çocukların entelektüel yapı ve gelişimleri hakkında ölçme ve değerlendirme yapmaktır.

Cattell  3A Testi

Raymond B. Cattell tarafından “Culture Fair Intelligence Test” ismiyle geliştirilmiştir. Cattel 3A testi 14 yaş üstü bireylere bireysel ya da grup olarak uygulanabilir. Kültürden bağımsız bir zekâ testi olan Cattell 3A Zekâ Testi 4 ayrı bölümden ve 50 sorudan oluşmaktadır. Cattel 3A testi ile üniversite öğrencileri ve üniversite mezunu olan bireylerin entelektüel yapı ve gelişimleri hakkında ölçme ve değerlendirme yapmaktır.


Good Enough Harris Testi – Harris İnsan Resmi Çizme Testi

Good Enough Harris Testi ile çocuğun, entelektüel işlevselliğini ve kapasitesini değerlendirmek amaçlanmaktadır.

Good Enough Harris İnsan Resmi Çİzme Testi ile 3-15 yaş arasındaki çocuklara çizdirilen bir resim üzerinden, resmin nitelikleri ile çocuğun yaşına uygun entelektüel kapasitesini yansıtması beklenen nitelikler karşılaştırılır. Buradan elde edilen tüm bilgiler, yine çocuğun yaşına uygun ve beklenti dâhilinde olan standart yapılanmada, entelektüel işlevselliğinin izdüşümünde değerlendirilir.

Porteus Labirentleri Zekâ Testi

Porteus Labirentleri Testi 7 yaş 3 ay ile 15 yaş arasındaki çocukların entelektüel işlevsellik düzeylerini değerlendirmektir. Çocukların pratik analitik düşünebilme becerisini değerlendirmek üzere yapılandırılmış olan Porteus Labirentleri Zekâ Testi, zorluk değeri gittikçe artan toplam 13 adet labirentten oluşmaktadır. Porteus Labirentleri Testi içinde bireyin kendisine verilen yönerge doğrultusunda çizgiyi hedefe ulaştırabilmesi, bir başka ifadeyle günlük hayatta karşılaştığı problemlerde analitik ve işlevsel düşünebilme becerisi ile zekânın planlama ve genelleme yetenekleri değerlendir.

Objektif Testler Eğitimi İçindeki Gelişim ve Dikkat Testleri

 • AGTE
 • Bender Gestalt Motor Algılama Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Gesell Gelişim Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Peabody Resim-Kelime Testi

AGTE – Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) ile 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimlerini ve becerilerini değerlendirmek amaçlanmaktadır.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)içinde gelişim 4 alt alanda incelemektedir, Bunlar:

 • Dil bilişsel gelişim (DB),
 • İnce motor gelişimi (İM),
 • Kaba motor gelişim (KM) 
 • Sosyal beceri/öz bakım gelişimi (SB/ÖB).

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) her çocuğun, yukarıda belirtilen 4 alt alana ek olarak, bu alt alanların toplamı ile genel gelişimlerinin belirlenmesine ve genel gelişimlerinin standartlar içerisindeki iz düşümünün belirlenmesine olanak verir. Böylece bir çocuğun genel gelişimi ile “normal mi” yoksa “geri mi” olduğu sorularına cevap verebilmesi açısından özel bir öneme sahiptir. Aynı zamanda her bir alt alanın yaş çizgisinin hesaplanabilmesini ve kronolojik yaş ile kıyaslanabilmesini, dolayısıyla çocuğun hangi gelişim alanında nerede olduğu ve ne tip becerilerinin geliştiği, hangi becerilerinin geliştirilmesi için desteklenmesi gerektiği, nasıl bir gelişim çizelgesi hazırlanması gerektiği konularında klinisyene yol göstericidir.

Bender Gestalt Testi

Bender Gestalt Motor Algılama Testi 5 yaş 6 ay ile 11 yaş 11 ay arasındaki çocukların psikomotor algı ve koordinasyon gelişimlerini değerlendirmektir. Çocukların psikomotor algı ve koordinasyon gelişimlerini değerlendirmek üzere yapılandırılmış olan Bender Gestalt Görsel-Motor Algılama Testi, zorluk değeri gittikçe artan toplam 9 karttan oluşmaktadır. Burada, bireyin kendisine verilen kartın aynısını kopya edebilmesi, bir başka ifadeyle Bender Gestalt Testi gördüğünü algılayıp motor performansa dönüştürülebilmesi becerisi değerlendirilir.

Bender Görsel Bellek Testi

Benton Görsel Bellek Testi 8 yaş ve üzeri bireylerde, dikkat eksikliği ve hiperaktivite güçlüğü başta olmak üzere dikkat problemlerini tanımlamak, saptamak, derecesini belirlemek, sağlıklı bireylerde dikkat gelişimlerini ve dikkati sürdürebilme becerisini değerlendirmektir. Benton Görsel Bellek Testi, zorluk değeri gittikçe artan toplam 30 adet karttan oluşmaktadır. Benton Görsel Bellek Testi bireyin, kendisine verilen kartın üzerinde bulunan şekli görsel belleğine kaydederek bir sonraki kartın üzerinde bulunan ve ilk gördüğü şekle benzeyen figürler arasından bu şekli seçebilmesi beklenir.

Gesell Gelişim Testi

Gessel Gelişim Testi ile 3-7 yaş grubundaki çocuklardan, ince motor beceri, görsel algı, görsel hafıza ve el-göz koordinasyonunun değerlendirilmesi, gelişim süreçlerinin incelenmesi ve çocuğun gelişimine dair bir gecikme olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Gessel Gelişim Testi çocukların psikomotor gelişim becerilerini değerlendirmek üzere yapılandırılmıştır.  Gesell Gelişim Testi, her birinin üzerinde farklı bir şekil bulunan yedi karttan oluşmaktadır. Çocuğun, verilen yönerge doğrultusunda, kendisine verilen kart üzerindeki şeklin aynısını çizmesi, bir başka ifadeyle Gessel Gelişim Testi, çocuktan gördüğünü algılayıp motor performansa dönüştürebilmesi istenir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 6 ay arasındaki çocukların ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını, bir başka ifadeyle okul olgunluğunu, ölçmek ve değerlendirmek amaçlanmaktadır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi çocukların okul olgunluğunu kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme, sayılar ve kopya etme olmak üzere toplam 6 alt test ile değerlendirir. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, gerek bu alt basamakların her birinde çocukların akademik durumunu değerlendirmesi ve gerekse genel bir değerlendirme yapma olanağı sunması bakımından özel bir öneme sahiptir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi çocuklar ile yapılacak okula hazırlık konusunda klinisyene, öğretmenlere ve ebeveynlere hangi alanlarda ne tip uygulamalar yapabileceklerine dair bir farkındanlık kazandırmaktadır.

Peabody Resim-Kelime Testi

Peabody Resim-Kelime Testi çocukların alıcı dil yaşını tespit etmektir.

Peabody Resim-Kelime Testi, her sayfada 4 adet olmak üzere toplam 400 adet resimden oluşmaktadır. Çocukların alıcı dil yaşını tespit ederek klinik bir değerlendirme yapma ve böylece konuşma gecikmesi veya güçlüğünün sınırlılıklarının belirlenmesinde klinisyene yol gösterme niteliğine sahiptir.

Yukarıda bahsedilen Objektif Testler hasta popülasyonu ile  klinik alanda olduğu kadar, okullarda, okul önce eğitim kurumlarında, spor psikoloji, endüstri psikolojisi, gelişim psikolojisi gibi  klinik çalışmalarda da sıklıkla kullanılmaktadır.

  Telefon ile ulaşabilirsiniz.
  Sms ile ulaşabilirsiniz.
  E-Mail ile ulaşabilirsiniz.

  Objektif Testler Eğitimi (Zeka – Kişilik – Gelişim Testleri)

  Objektif_testler_genel_site

  EĞİTİMİN AMACI: 14 adet zeka, kişilik ve gelişim testlerinden oluşan bu paketteki testlerin uygulama, değerlendirme ve raporlama yeterliliği, yetkinliği ve ehliyeti  

  EĞİTİMİN TANITIMI: Ülkemizde objektif testler içerinde en çok kullanılan; MMPI, Catell 3A Zeka Testi,  Catell 2A Zeka Testi, Alexander Pratik Yetenek Zeka Testi, Porteus Labirentleri Zeka Testi, Good Enough Testi, AGTE,  Gesell Gelişim Testi, Peabody Resim Kelime Testi , Metropolitan Okul Olgunluk Testi , Bender Gestalt Algı Testi , Benton Görsel Bellek Testi , Draw A Person , Standardize Mini Mental Testleri hasta popülasyonu ile  klinik alanda olduğu kadar, okullarda, okul önce eğitim kurumlarında, spor psikoloji, endüstri psikolojisi, gelişim- psikolojisi gibi  non-klinik çalışmalarda da sıklıkla kullanılmaktadır.

  EĞİTİM PROGRAMI:  14 adet objektif testin verileceği bu paket programın  süresi 3 aydır. Eğitimler ayda bir kez gerçekleştirilecektir. Programda ilk önce alt testlerin tanıtımı, anlatılması, nasıl yapıldığı, nasıl raporlandığı bilgileri aktarılacak daha sonra raporlama örnekleri gösterilecektir. Katılımcıların yapacakları uygulamaların süpervizyonunun ardından  belgeleri verilecektir.

  EĞİTİM BAŞLANGIÇ TARİHLERİ: Telefonla Bilgi Alınız

  EĞİTİMCİ: Doç. Dr. Elif Güneri (Uzman Klinik Psikolog)

  EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK BELGE: Uygulayıcı Sertifikası – Klinik Psikoloji Enstitüsü  onaylı

  EĞİTİM ÜCRETİ:  1500 TL + % 18 KDV

  EĞİTİM MATERYALİ: Eğitim Materyalleri Ücrete dahil değildir.

  EĞİTİME NASIL KATILABİLİRSİNİZ: 0216 481 70 70’i veya 0555 600 60 26’i arayarak veya aşağıdaki Kayıt Ol butonuna basarak ön kayıt yaptırabilirsiniz. Eğitimle ilgili tüm sorularınızı iletişim sayfasındaki form üzerinden sorabilirsiniz.