Değerli Meslektaşlarımız ve Meslek Adaylarımız;

Türkiye’nin ilk KLİNİK PSİKOLOJİ ENSTİTÜSÜ tarihinde kurulmuştur.

Klinik Psikoloji Enstitüsü ile Mavi Martı Psikoloji’nin ortak çalışmaları başlamış olup açılacak olan sürekli eğitimlerde psikometrik ölçme ve değerlendirme eğitimleri ile psikoterapötik ve danışmanlık sürecine ilişkin birçok eğitim çalışması yapılmaktadır. Eğitimlerde amaç katılımcıların ihtiyaç duydukları alanda mesleki ve yasal yetkinlik kazanmalarını sağlamak; ülkemizde giderek artan psikometrist/testör ihtiyacı için yetkin psikometristlerin yetişmesini sağlamak; terapötik ve danışmanlık sürecinde ihtiyaç duyulan alanlarda bilimsel ve etik çerçevede bu ihtiyaçlara cevap verebilmek; meslektaşlarımıza bilgi aktarımında bulunmaktır.  Bu bağlamda 2013 yılında psikolojik test eğitimlerimizde, psikometrik ölçme ve değerlendirme başlığı altında, içerisinde zekâ, kişilik, gelişim, dikkat, algı vs alanlarını kapsayan objektif ve projektif testler ile klinik ölçek ve batarya eğitimlerinin yanı sıra, psikoterapide ve danışmanlık sürecinde ihtiyaç duyulan sosyal beceri, etkili iletişim, klinik görüşme ve esasları, psikopatoloji gibi konularında da eğitimler düzenlenecektir. Bilişsel Davranışçı Terapi, Psikanaliz, Oyun Terapisi, Gestalt Terapi, Varoluşçu Terapi, İmge Terapi, Hipnoterapi, Psikodrama ve diğer psikoterapi eğitimlerimiz başladığında sosyal medyadan ve internet sağlayıcılarımızdan meslektaşlarımıza duyurulacaktır.

İlginize sunar çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.