Türkiye’nin En İyi Projektif Testler Eğitimi

Klinik Psikoloji Enstitüsü Projektif testler bireyin iç dünyası hakkında bilgi toplamak için yapılan özel olarak geliştirilmiş testlerdir. Test yapılan kişiye bir uyaran gösterilir ve bu  uyaran karşı verdiği tepkiler yorumlanarak değerlendirmesi yapılır. Objektif testlere göre bireyin iç dünyası hakkında daha derinlemesine bilgi sağlar.

Hadi gelin bu testler hakkında daha detaylı bilgilere bakalım. Bu testler nedir, ne işe yarar, bu testlerin uygulayıcısı olmanın ne gibi avantajları vardır? Yazının devamında materyalleri ile birlikte projektif testler hakkında daha detaylı bilgi verilecektir.

Klinik Psikoloji Enstitüsü’nde verilen projetktif testler eğitimleri şunlardır:

 • Children Apprection Test (CAT) – Çocuklar İçin Algı Testi
 • Tematik Algı Testi (TAT)
 • Louisa Düss Psikanlitik Hikayeler Testi

 

Tüm bu testleri Mavi Martı Psikoloji de yaptırabilirsiniz. İstanbul’daki psikolojik Test Merkezi.

Children Apprection Test (CAT) Çocuklar İçin Algı Testi 

3-10 yaş arasındaki çocukların davranışlarının altında bulunan ruhsal dinamikleri açığa çıkarmak için kullanılır.

Üzerinde hayvan resimlerinin bulunduğu toplam 10 adet kart ile yukarıda yaş aralıkları verilen çocukların davranışlarının altında bulunan motivleri, güdüleri, hayatında önemli olan figürlere karşı tutum, duygu ve düşüncelerini, davranışın güdülenen kapasitesini standardize edilmiş uyarana aktarımsal serbest çağrışımlarını açığa çıkarmak üzere yapılandırılmıştır.

Projektif bir test olan CAT, tüm projektif testlerde olduğu gibi yansıtma ve yer değiştirme savunma mekanizmaları üzerinden tasarlanmıştır. Şöyle ki CAT testi hayvanlar dünyasına yer değiştirme aracılığıyla çocuklar için yansıtmanın daha kolay olacağı düşünülmektedir.

1957 tarihli bir makalede G.Boulanger Balleyguier, görünür içeriğe bakarak malzemenin ilişkisel göndermelerini ortaya koyar. 3-8 yaş arası çocuklardan yaşa ve cinsiyete göre beklenebilecek “normal” yanıtların sınırlandırılmasını sağlayan betimleyici bir analiz söz konusudur:

Buna göre 2., 3., 4., 5. kartlar ebeveynlerle ilişkilere gönderme yaparlar; 1., 4., 5. kartlar kardeşlerle ilişkilere gönderme yaparlar; 5., 6. kartlar ebeveynler arasındaki cinsel ilişkilere gönderme yaparlar; 7. kart saldırganlığa gönderme yapar; 10. kart temizlik eğitimine gönderme yapar.

Üzerinde hayvan resimlerinin bulunduğu toplam 10 adet kartın verildiği CAT testi ile amaç çocuğa verilen standart uyaranları algılanmasındaki kişisel farklılıkların dinamik anlamını çalışmak ve böylece kişilik analizi yapabilmektir.

CAT Testi bir çocuk için çok önemli olan figürleri ve dürtüleri anlamamızı kolaylaştırmak amacıyla yaratılmıştır. Resimler özellikle beslenme problemleri ve genel olarak da oral problemler konusunda bilgi vermek; kardeş kıskançlığından kaynaklanan problemleri araştırmak; anne-baba figürlerine karşı tutumu ve bu figürlerin nasıl algılandığını ortaya çıkarmak ve bir çift (karı-koca) olarak anne-baba ile çocuğun ilişkilerini görmek üzere düzenlenmiştir.

Yine bunlarla ilişkili olarak, çocuğun agresyonu, yetişkinler dünyasındaki yeri, muhtemel bir mastürbasyonla ilişkin olarak da gece yalnız kalmaktan duyduğu korku, tuvalet eğitimi ve alenin buna tepkisi hakkındaki fantezilerini görmek amaçlanmıştır. Ayrıca yine çocuğun yapısı ve büyümeyle ortaya çıkan problemlere çocuğun reaksiyonunun dinamik işleyişini de öğrenmeyi amaçlamaktadır.

CAT Testi ortaya konulan davranışın analizi, genellikle çocuğun nasıl gördüğü ve düşündüğünü yansıtan özgün bir davranışın incelenmesinden başka, ne gördüğü ve düşündüğüne de yöneliktir.

Tematik Algi Testi (TAT)

Tematik Algı Testi (TAT) ile amaç 14-40 yaş arasındaki bireylerin davranışlarının altında bulunan ruhsal dinamikleri açığa çıkarmak ve kişilik analizi yapmaktır.

Tematik Algi Testi (TAT) , eğitimli bir yorumcunun, testi alan kişinin kişiliğinin baskın dürtülerini, çatışmalarını, saplantılarını, duygularını ve düşüncelerini görebilmek için kullandığı bir yöntemdir.

Tematik Algi Testi (TAT) nin değeri, testi alan kişinin veya hastanın, söylemek istemediği veya farkında olmadığı için söyleyemediği, altta yatan bastırılmış eğilimleri ortaya çıkarmadaki gücünde yatar .

Üzerinde çeşitli beşeri durumları tasvir eden resimlerinin bulunduğu, 30 adet resimli ve 1 adet boş kart olmak üzere, toplam 31 adet kart ile 14- 40 yaş arasındaki bireylerin davranışlarının altında bulunan motivleri, güdüleri, hayatında önemli olan figürlere karşı tutum, duygu ve düşüncelerini, davranışın güdülenen kapasitesini, duygulanımsal ve düşünsel süreçlerini, bu süreçlerin aktarım biçimlerini, savunma mekanizmaları standardize edilmiş uyarana aktarımsal serbest çağrışımlarını açığa çıkarmak ve kişiliğini analiz etmek üzere yapılandırılmıştır.

Tematik Algi Testi  – TAT  kişiliğin değerlendirilmesi ile ilgili her tür kapsamlı çalışmada,davranış bozukluklarının, psikosomatik hastalıkların, nevroz ve psikozun anlaşılmasında ve yorumlanmasında yararlı olacaktır. Ancak şu andaki bilgilerimize göre TAT, 4 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Testin kısa süreli psikanaliz veya bir dizi psikoterapötik müdahaleden önce kullanılması önerilmektedir.

Projektif Testler Eğitimi kapsamında TAT ve Rorschach birbirini tamamlayan envanterler olduğundan, özellikle bu iki testin beraber kullanımı daha etkili sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.

TAT uygulamasında testi alan kişiye, bir dizi resim gösterilir ve kişiden her bir resim hakkında bu resimlerin kendisinde o anda uyandırdığı şeylerle bir hikâye anlatması beklenir. Bu şekilde elde edilen ve kişiliğin önemli birleşenlerini ortaya çıkaran bu hikayeler iki psikolojik eğilimin prevalansına dayanır: Biri insanların belirsiz bir durumu ve geçmiş deneyimlerini şu anki isteklerine uygun şekilde yorumlama eğilimidir.

Diğeri ise, kişinin hikaye yazarları gibi, kendi deneyim ve birikimlerinden yola çıkarak bilinçli veya bilinç dışı ihtiyaçlarını ve düşüncelerini aktarma eğilimidir. Eğer resimler bir hayal gücü testi gibi sunulursa, testi alan kişi kendisinin hassas benliğini ve testi veren kişinin incelemelerine karşı onu savunma ihtiyacını unutarak; ilgisini ve onaylanma ihtiyacının birlikte olduğu bir görevi yerine getirir.

Klinisyenin ilgisi onaylanma ihtiyacı ile birleşir. Böylece, direk bir soru karşısında ifade etmekte gönülsüz olacağı şeyleri farkında olmadan kendisine uyarladığı hayali bir kahraman üzerinden söyler. Test sonunda kişi psikologa adeta iç dünyasının röntgenini vermiş sayıda bilgi sunmuş olur.

Test materyali, toplamda yirmi hikaye için, 19’u resimli,1’i boş beyaz bristol kartonuna basılmış kartlardan oluşmaktadır. Her ne kadar kartları göstermeden basitçe, “Bir hikâye yaratın.’ diyerek çalışmak mümkün olsa da resim kullanmanın avantajlı yönleri vardır:

 1. Resimler hayal gücünü harekete geçirmekte etkili araçlardır.
 2. Resimler kişiyi belli şartlar altında, tipik günlük yaşam olayları ile kendi tarzıyla baş etmek durumunda bırakır.
 3. Diğer testlerde olduğu gibi standart bir uyaran kullanmanın avantajı dikkate değerdir.

 

Louisa Düss Psikanlitik Hikayeler Testi

Louisa Düss Psikanlitik Hikayeler Testi  3-10 yaş arası çocukların kişilik komplekslerini açığa çıkarmak amacıyla uygulanır. Yarım kalmış ve çocuk tarafından tamamlanması istenen 10 adet hikayeden oluşmaktadır. Zaman sınırlaması yoktur. Her hikayenin bir içeriği vardır. Psikanalitik teoriye uygun olarak, her gelişim dönemine uyan olası problemleri ortaya koymaktadır.

Louisa Düss testi, çocukların sorunlarını çözümlemek ve anlayabilmek için hazırlanmış tekniklerin gelişmişlerinden biridir. Bu testte yaralanılan hikayeler, çocukların anlayabilecekleri ve ilgi duyabilecekleri biçimde yapılandırılmıştır.

Düss bunu yaparken, kişilerin problemlerine karşılık gelen yanıtlarını göz önünde tutuyor ve şu varsayıma dayanıyordu; eğer kişi hikayelerden birine takılır, anlamlı içerik taşıyan veya sembolik değeri olan yanıtlar verirse veya yanıt vermekten

Kaçınırsa, bu; o hikayenin veya hikaye kahramanının, kişide bulunan bazı çatışmaları uyandıracak bir çağrışım oluşturduğu anlamına gelecekti. Buna göre her hikaye veya hikayedeki kahraman, bir veya birkaç problemle ilgilidir.

Uygulama sırasında, bazı komplexlerin karşılığı olan soruların üstünde durmak ve alınan yanıtların anlamlı olması halinde konu üzerinde daha da derinleşerek yeni sorular sormak gerekebilir. Bu nedenle, hikayelerin bilinç dışı simgelerini ve psikanalitik soru sorma tekniğini iyi bilen bir uygulayıcı tarafından kullanılması daha doğru ve yerinde olur.

 

Louisa Duss, aile ve okuldan gelen öğelerin etkisini azaltmak için, hikayelerden üçünün konusunu hayvanlardan seçmiştir. Diğer konular ise: aile içinde eğlence, cenaze, ebeveynlerden biri ile ormanda gezintidir. Test uygulanırken, deneğin kendisini kolayca hikaye kahramanın yerine koyması gerekir.

Bunun için hikayeler sıralanırken, en az suçluluk duygusu uyandırabilecek komplekslerden başlanması önemsenmiştir.Aynı zamanda bu hikayeler,çok özel olabilecek ve çocuğun kendini bulabileceği fakat ortaya yargılanma korkusunun çıkabileceği bütün ailevi durumları ele almamayı amaçlamıştır.

Hikayeler özellikle 4 yaşından daha büyük çocuklar için hazırlanmış olmakla birlikte yetişkinlere de bir düş gücü testi olarak uygulanabilir. Düss, testi yetişkinlerlede denemiş ve sembolik cevaplar almıştır. Ama testin yetişkinler için değil de daha çok çocuklar için yapıldığını özellikle vurgular.

Projektif Testler Eğitimi 

projektif_testler_genel

EĞİTİMİN AMACI: 3 adet projektif testten oluşan bu paketteki testlerin uygulama, değerlendirme ve raporlama yeterliliği, yetkinliği ve ehliyeti

 EĞİTİMİN TANITIMI: Ülkemizde projektif testler içerinde en çok kullanılan CAT (Children Apperception Test), Louissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, TAT (Tematik Algı Testi)Testleri hasta popülasyonu ile  klinik alanda olduğu kadar, okullarda, okul önce eğitim kurumlarında,  endüstri psikolojisi, gelişim- psikolojisi gibi  non-klinik çalışmalarda da sıklıkla kullanılmakta ve tercih edilmektedir.

EĞİTİM PROGRAMI: Eğitim süresi 3 aydır. Programda ilk önce alt testlerin tanıtımı, anlatılması, nasıl yapıldığı, nasıl raporlandığı bilgileri aktarılacak daha sonra raporlama örnekleri gösterilecektir. Katılımcıların yapacakları uygulamaların süpervizyonunun ardından  belgeleri verilecektir.

EĞİTİM BAŞLANGIÇ TARİHLERİ:


EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK BELGE: 
Uygulayıcı Sertifikası – Klinik Psikoloji Enstitüsü Derneği onaylı

EĞİTİMCİ: Doç. Dr. Elif Güneri (Uzman Klinik Psikolog)

EĞİTİM ÜCRETİ:  1500 TL + %18 KDV

EĞİTİM MATERYALİ: Eğitim Materyalleri Ücrete Dahildir..

EĞİTİME NASIL KATILABİLİRSİNİZ: 0216 481 70 70’i veya 0555 600 60 26’i arayarak veya aşağıdaki Kayıt Ol butonuna basarak ön kayıt yaptırabilirsiniz. Eğitimle ilgili tüm sorularınızı iletişim sayfasındaki form üzerinden sorabilirsiniz.

 

  Telefon ile ulaşabilirsiniz.
  Sms ile ulaşabilirsiniz.
  E-Mail ile ulaşabilirsiniz.